Nieuws

Pensioenhervorming, nieuwe maatregelen

Pensioenhervorming, nieuwe maatregelen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In het hart van het maatschappelijk debat heeft de regering gisteren twee amendementen op het pensioenhervormingsproject ingediend. Deze concessies stellen voor om het volledige pensioen op 65 te houden en niet op 67 voor sommige ouders, vooral voor diegenen die hun werk tijdelijk hebben onderbroken om hun kinderen op te voeden. Maatregelen die vandaag jonge ouders hoop kunnen geven? (Nieuws van 08/10/10)

  • Het eerste amendement betreft de moeders van drie kinderen, geboren tussen 1951 en 1955minstens een jaar gestopt zijn met werken om voor hun kinderen te zorgen. Op 65-jarige leeftijd kunnen zij zonder korting profiteren van een pensioen. Het gaat om bijna 130.000 vrouwen.
  • Het tweede amendement staat ouders van kinderen met een handicap toe die op 65-jarige leeftijd moesten stoppen met werken met volledig pensioen.

Regering versoepelt in reactie op enkele vrouwenkwesties

Wetende dat:

  • 22% van de vrouwen stopt met werken om hun kinderen op te voeden.
  • 44% valideert een volledige carrière (voor 86% van de mannen).
  • het percentage van hun pensioen is 42% lager dan dat van mannen.

Beperkte concessies

  • Als het amendement betrekking heeft op ouders van gehandicapte kinderen is geen zogenaamde overgangsmaatregel (beperkt in de tijd), het amendement betreffende moeders heeft momenteel geen blijvende waarde. Dit is een overgangsmaatregel die na 5 jaar kan worden aangevochten.

Frédérique Odasso